แผนผังเว็บไซต์

Customize

Customize System

ธุรกิจของท่านอาจเป็นรูปแบบการทำงานที่มีทั้งรูปแบบการทำงานระยะสั้น และรูปแบบการทำงานระยะยาวโดยสามารถ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเราได้สามารถรองรับการใช้งานในธุรกิจ ที่มีความซับซ้อนขึ้น และมีความยืดหยุ่น โดยผู้ใช้สามารถปรับการทำงาน ให้เข้ากับธุรกิจได้ง่ายขึ้นอยู่กับรายละเอียดการทำงานเกี่ยวกับบริษัทของท่านต้องขึ้นอยู่กับ ขนาด ความเหมาะสม ฯลฯ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีผู้จัดจำหน่ายแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วในทั้งหมดของระบบนั้นไม่มีความจำเป็นเราจึงสร้างออกเป็นส่วนๆ เรามีประสบการณ์กว่า 20 ปีเราได้ยึดแบบตามความต้องการของลูกค้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเราก็ตาม เราก็มีรูปแบบ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับวงการทำงานธุรกิจด้วย และระบบการวางแผนผลิตรถยนต์สำหรับการนำข้อมูลการสั่งซื้อเข้าระบบ

สำหรับสินค้าของไทยมีวิธีการคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ประมวลผลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเข้า การจัดการBOI BLUE CORNER จัดการสินค้า BOI

สำหรับสิ่งที่แตกต่างกันแต่ละลูกค้า

  • กฎระเบียบการทำงานของการผลิต
  • การปรับเปลื่ยนข้อมูลการสั่งซื้อ
  • การจัดการของ GIT ในสต็อค
  • องค์ประกอบของ BOM
  • การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน

ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Customize คลิกที่นี่

วิธีการพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

1. การประชุม

อธิบายโครงสร้างเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการจัดระบบกับท่าน

2.เสนอราคา

เสนอราคาโดยประมาณตามโครงสร้างธุรกิจที่ได้ตกลงกัน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

3. การประชุมเพิ่มเติมเพื่อเสนอราคา

จัดการประชุมเพิ่มเติมจากใบเสนอราคาที่ได้ประชุมไว้ตอนแรกและอธิบายรูปแบบรายงาน อย่างละเอียดถ้าหากท่านต้องการส่วนไหนเพิ่มเติมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4. เริ่มการพัฒนาระบบ

หลังจากได้รับใบตอบรับการสั่งซื้อแล้ว เราจะพัฒนาระบบ และให้ท่านเตรียมความพร้อมการใช้งานพื้นฐาน