แผนผังเว็บไซต์

ลักษณะเด่นของบริษัทเรา

ในขั้นตอนแรกจะปรับปรุงระบบให้น้อยที่สุด

อันดับแรกเราจะขอเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี ในช่วงแรกเราจะทำเรื่องสต็อคสินค้าก่อน เพราะผู้ซื้อ-ผู้ขายยังมีจำนวนไม่มากและการสั่งซื้อสินค้าเราจะทำตอนหลังกัน ซึ่งจะทำให้ท่านมองเห็น ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เราสามารถทำตามในสิ่งที่ท่านต้องการได้ และ เกี่ยวกับระบบปิดงบบัญชี สามารถนำเสนอได้ในประมาณ 1 เดือน

การใช้ระบบการถ่ายโอนของญี่ปุ่น

ปรับปรุงข้อมูลรายงานให้เป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยตามเอกสารของระบบที่กำลังใช้อยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่นและจะเพิ่มฟังชั่นการทำงานที่เป็นเฉพาะของไทยโดยที่ฝ่ายบริษัทแม่ประเทศญี่ปุ่น จะปรึกษาหารือ ตกลงกันและให้ฝ่ายสาขาประเทศไทยทำหน้าที่ดูแลลูกค้า

การนำข้อมูลการสั่งซื้อเข้าระบบ

เมื่อจะนำข้อมูลการสั่งซื้อที่ได้จากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์เข้าระบบ แต่เพราะข้อมูลของแต่ละบริษัท แตกต่างกันทำให้ในช่วงแรกมีข้อมูลจำนวนมาก จึงทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดได้ และก็เป็นสิ่งที่ลูกค้า เกิดปัญหามากที่สุด จึงทำให้เราต้องพัฒนาระบบการนำข้อมูลการสั่งซื้อเข้าระบบ ที่ใช้งานง่าย

ข้อมูลระหว่างโรงงานในประเทศไทย

ธุรกิจของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงอาจทำให้เกิดโรงงานที่ 2 โรงงานที่ 3ได้ซึ่งในกรณีนี้ อาจจะมีการนำข้อมูลระหว่างโรงงานออกมาใช้ การจัดสรรข้อมูลการสั่งซื้อ และการเคลื่อนย้ายสินค้า ถ่ายโอนข้อมูลบัญชีของแต่ละโรงงานไปยังสำนักงานใหญ่ซึ่งเราเคยมีประสบการณ์มาแล้ว แล้วเราหวังว่าคงจะได้รับความพึงพอใจจากท่าน

การต่อเชื่อมกับระบบอื่น

มีการร้องขอมาจำนวนมากจากลูกค้าที่อยากให้ระบบอื่นกับระบบของเราเชื่อมต่อกัน ในกรณีนี้จะมีการเจรจากับผู้เชี่ยวชาญของระบบอื่น แล้วจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล (Interface)กับ ระบบภายนอก ตามเอกสารคำอธิบายที่ได้ถูกเตรียมไว้

หลังจากที่เสนอการทำงานของระบบและต้องการแก้ไขเพิ่มเติม

หลังจากที่ได้เสนอการทำงานระบบของเราแล้วท่านต้องการจะเพิ่มรายงานที่ใช้ข้อมูลเก่า สร้างเอกสารด้วยExcelสามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบได้ สามารถเพิ่มการทำงานในส่วนที่เราไม่ได้นำเสนอ และอื่นๆ สามารถเพิ่มการทำงานในสิ่งที่ท่านต้องการได้เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุด