แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลบริษัท

บริษัท JASTEC (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น25 ห้อง A4
9/257 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-061-9416~19
แฟกซ์ 02-061-9416~19 Ext. 410
เริ่มดำเนินธุรกิจ  7 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ Japan System Techniques 49%
 

รายละเอียดของงานและการให้บริการ

1.บริษัทของเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจการมาตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2535
ตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา เราได้มีการปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบตลอดเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและการบริการลูกค้า ตลอดจนดูแลและให้คำแนะนำช่วยทางด้านเทคนิคหรือปัญหาทั่วไปทางด้านระบบ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเราที่จะต้องดูแลท่านให้ดีที่สุด และแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพความมั่นคงด้านการดูแลลูกค้ามายาวนาน

2.ดูแลการติดตั้งระบบ
ปรับเปลี่ยนระบบที่ลูกค้าใช้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นภาษาไทย, เปลี่ยนภาษา(จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย), ดูแลท่านด้วยภาษาไทย, ดูแลอย่างต่อเนื่อง

3.การขายแพ็คเกจและการดูแล
โปรแกรมแพ็คแกจที่จำหน่าย มีดังนี้ (ระบบบัญชี , ระบบการจัดการเจ้าหนี้-ลูกหนี้ , การผลิตสินค้า-โรงงาน , การซื้อ-ขายสินค้า , ระบบค่าเสื่อมราคา-ค่าสึกหรอ , ระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย )

ภายหลังที่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการสอนการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า (Training) เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้โปรแกรมทำงานให้เกิดประสิทธิผล ตรงตามความต้องการ

4.โปรแกรมที่พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (Develop Customize)
แบบพิมพ์ใบกำกับภาษี(Sale Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) , ระบบใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order Issue) ระบบควบคุมคลังสินค้า (Part, Product , Product Stock) ,Product Control Related , POP(Process Control) ระบบ (Barcode) , ระบบ MRP , (Load piles) ระบบ

5.จำหน่ายซอฟแวร์ที่พร้อมใช้งานกับPC
Server , PC , Printer , Hub , Barcode Reader , Barcode Printer , Tools , Microsoft Company Product Antivirus software , Remote access software , Import sale Software Japanese version

6.การดูแลลูกค้า (Support)
Install Setup From Network to PC etc. (สามารถดูแลในรูปแบบ PC ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้) , Anti-Virus