แผนผังเว็บไซต์

บริษัทในเครือ

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท Japan System Techniques Co., Ltd.
ที่อยู่ สาขาโอซาก้า
530-0005 Osakashi Kitaku
Nakanoshima 2-Chome-3-18 
Nakano Festival Tower 29th Floor

สาขาโตเกียว
108-8288 Tokyo Tominato Kukonan 2 - 16 - 2 
Taiyou Seimei Shinagawa build 22nd Floor
เบอร์โทรศัพท์ สาขาโอซาก้า
เบอร์โทรศัพท์ : (81) 06 4560-1000 
แฟกซ์ : (81) 06 4560-1009

สาขาโตเกียว
เบอร์โทรศัพท์ : (81) 03 6718-2771  
แฟกซ์ : (81) 03 6718-2781
เว็บไซต์ www.jast.jp 
มีการใช้ System Integrator หรือการรวบรวมโดยเชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าด้วยกันเป็นหนึ่ง ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2516 ที่ประเทศญี่ปุ่นบริษัทแม่ของเราเอง
・บริษัทเราตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ โตเกียว และ โอซาก้า ที่มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นสาขาธุรกิจและสาขาวิศวกรรม
・เราสามารถดูแลให้ความช่วยเหลือท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม การจัดการ และการแนะนำเทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุดมานำเสนอ

บริษัทในเครือ

ชื่อบริษัท Alpha Computer Co.,Ltd.
ที่อยู่ 140-0001 Tokyo Shinagawa 1 Chome 19-5 Tokyo
Kitashinagawa 1 Chome 19-5
Coast line Shinagawa building 7th Floor
เบอร์โทรศัพท์ (81) 03 5463-3621
แฟกซ์ (81) 03 5463-3626
เว็บไซต์ www.alphacp.co.jp
ชื่อบริษัท Shin nihon Needs Co.,Ltd.
ที่อยู่ 530-0005 Osaka ,Kitaku Nakanoshima 2 chome 3-18
Nakanoshima Festival Tower 29th Floor
เบอร์โทรศัพท์ (81) 06 4560-1015  
แฟกซ์  (81) 06 4560-1016
เว็บไซต์ www.newneeds.co.jp
ชื่อบริษัท SafeNeeds Co.,Ltd.
ที่อยู่ 530-0005 ,Kitaku Nakanoshima 2 chome 3-18
Nakanoshima Festival Tower 29thFloor
เบอร์โทรศัพท์ (81) 06 4560-1017  
แฟกซ์  (81) 06 4560-1016 
เว็บไซต์ www.safeneeds.co.jp
ชื่อบริษัท JAST TECHNIQUES PTE Co.,Ltd. (Singapore)
ที่อยู่ 15 Queen Street, #04-01 Tan Chong Tower, Singapore 188537
เบอร์โทรศัพท์ (65) 6338-2175  
แฟกซ์  (65) 6338-2174
เว็บไซต์ www.jast.com.sg